Organizator

Organizatorem Campo Bosko jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowania, Rozwoju i Promocji
Inicjatyw Dzieci i Młodzieży EMAUS

09-150 Czerwinsk nad Wisla • ul. Klasztorna 23

NIP 729-24-76-887, REGON 472816581

Konto Bankowe: PKO Bank Polski SA
07 1020 1592 0000 2502 0064 1068

Za realizacje i koordynacje projektu Campo Bosko odpowiada:

Ks. Przemyslaw Kawecki SDB - Osrodek EMAUS
e-mail: kawasdb@poczta.onet.pl